Eğitim ve Gelişim Yönetimi Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • TPM ve Yalın üretim gibi sistemlerin temelinde insan önemli bir yer tutmaktadır. Gerek motivasyonu üst düzeyde tutmak, gerekse de yapılan tüm çalışmaların çalışanlara aktarılması için sistematik bir yaklaşım ile altyapı sağlanmalıdır. Eğitimlerin ve gelişimin görünür hale getirilmesi ve eğitim planlamalarının da bu sistematik üzerinden ilerlemesi tüm sisteme pozitif etki sağlayacaktır.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Eğitim ve gelişim çalışmalarını ölçülebilir hale getirerek, izleme sistematiği kurma ve bu altyapı ile yapılan tüm çalışmaları ilişkilendirmek için bilgi sahibi olacaklardır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel seviyede Takdir Tanıma Sistemi, Temel seviyede TPM/Yalın Üretim Bilgisi
 • Hedef Grup

  • İşletme Sahipleri, Yöneticiler, Mühendisler
 • İçerik

  • Yalın üretim ve TPM içinde insan
  • Eğitim ve gelişimin önemi
  • TPM ve Yalın çalışmaları ile ilişkisi
  • Gelişimin ölçülebilir hale getirilmesi
  • Yetkinlik matrisi oluşturma
  • Yetkinlik matrisini yönetme
  • Takdir tanıma ile ilişkilendirme
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün