Görsel Fabrika/İşyeri Yönetimi Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • İşletmelerde faaliyetleri görünür kılmak, problemlerin tespitinde, analizinde ve izlenmesinde çalışanlara kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca görselliğin fark edilebilir ve kolay algılanabilir olma özelliği ile insanlar üzerindeki etkisi hızlı ve etkin olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki işletmelerin insanlarla konuşabildiği tek mecra olan görsel işyeri olgusu, doğru tasarlandığında ve gerekli alt yapı sağlandığında getirisi önemli sayılabilecek iyileştirmelere ve performans artışlarına hizmet verebilmektedir.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Görsel yönetimin kolaylaştırıcı yönlerini anlayacak, çalıştıkları yerlerde bu araçları kullanmak için temel bilgi seviyesine sahip olacaklardır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye Yalın Üretim, 5S ve İşyeri Organizasyonu
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Grup Liderleri/Vardiya Amirleri, Ustalar
 • İçerik

  • Vaka Çalışmaları
  • Görsel iletişimin önemi
  • Saha yönetiminde görsel unsurlar
  • Uygulama alanları
   • İş güvenliği ve işçi sağlığı
   • Çevre
   • 5S ve İş yeri organizasyonu
   • Kalite ve üretim yönetimi
   • IT ve Otomasyon çözümleri
   • Bakım yönetimi
    • Otonom Bakım uygulamaları
    • Planlı Bakım uygulamaları
   • Kaizen faaliyetleri
   • Çalışan katılımı ve öneri sistemleri
   • Proje yönetimi
   • Eğitim faaliyetleri
  • Gelişim/İyileştirmenin Görünür Kılınması
  • Standart görsel yönetim sistematiği oluşturma
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün