Otonom Bakım Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Otonom Bakım, TPM’in en temel dayanağıdır. Otonom Bakım yönetimi, makine-ekipmanı kullanan operatörlerin kendi sorumluluk alanlarındaki makina ve teçhizatlarının kontrol, yağlama, temizleme gibi bazı bakım işlemlerini üstlenmesi ile başlayan ve zaman içinde üründen, standartlara kadar makinasını “otonom” olarak yöneten operatörlere dönüşmesini sağlayan bir yol haritasıdır.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Otonom bakım uygulama metotlarını, yapılması gereken günlük koruma faaliyetlerini ve otonom bakım yönetim sisteminin fabrikalarda nasıl kurulması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenir.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye TPM Bilgisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri, Operatörler ve Bakım Teknisyenleri
 • İçerik

  • Adım Atlama Yönetimi
  • TPM’de Otonom Bakımın Yeri ve Önemi
  • Otonom Bakım’ın Amaçları
  • Otonom Bakım ve 5S
  • Otonom Bakım Yol Haritası
  • Otonom Bakımın 7 Adımı
   • Temizlik ve Kontrol
   • Karşı Tedbirler
   • Geçici Standartlar
   • Genel Kontrol
   • Genel Yönetim
   • Standart Yönetim
   • Otonom Yönetim
  • Adım Atlama Yönetimi
 • Eğitim Süresi

  • 2 Gün