Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • “Problem yoksa, problem vardır.” yaklaşımı ile bir işletmede problem çözmek iyileştirmenin en temel dinamiğidir. Problem çözme tekniklerini bilmek ve yerinde kullanmak günümüz operatörünün, teknisyeninin, mühendis ve yöneticisinin en önemli becerisidir. 
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Problemi tanımlamaktan, kök sebeplerini tespit edip, iyileştirme fikirlerini ortaya çıkarmaya kadar bir problem çözme sürecinin tüm aşamaları ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye Kaizen Bilgisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri ,Teknisyenler, Operatörler
 • İçerik

  • Problem Nedir?
  • Problem Çözme Aşamaları
   • Pareto Analizi
   • 5N+1K
   • Neden-Neden Analizi
   • Balık Kılçığı Diyagramı
   • Beyin Fırtınası
   • Öncelik Matrisi
   • SWOT Analizi
  • Problem Çözme ve Kobetsu Kaizen Adımsal Uygulama İlişkisi
  • Vaka Çalışmaları
 • Eğitim Süresi

  • 2 Gün