Yalın İş Güvenliği (Anzen) ve Ergonomi Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Daha iyi bir çalışma ortamı sağlama amacı güden, işyerlerinde oluşabilecek tüm tehlike ve sağlığa zarar verecek şartları engelleme amaçlı bilimsel ve sistemsel çalışmalardır.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı; İş güvenliğini sağlayarak iş performansını artırmayı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgemeyi öğrenir.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye İş Güvenliği Bilgisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Teknisyenler, Saha Yöneticileri
 • İçerik

  • Anzen Nedir?
  • Anzen’in Toyota’daki Yeri
  • 4M ve Anzen İlişkisi
  • 5S ve İSG İlişkisi
  • Kaza Kök Neden Analizleri
  • Neredeyse Kaza Tespit Çalışmaları
  • KYT (Risk Tespit Çalışmaları)
  • Anzen Faaliyetleri ile Şirketin Kazanımları
  • Ergonomi Nedir?
  • Oluşabilecek Risk Faktörleri
  • Taşıma İşlemine Yardımcı Aletler
  • Yapılabilecek Vücut Egzersizleri
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün