öneri-yonetim-sistemleri

Öneri Yönetim Sistemi Nedir?

Herhangi bir sorun ya da durum karşısında fikir beyan edilmesi iletişim gerekliliğidir. Şirket içi dikey ve yatay iletişim olmaksızın hiçbir faaliyeti düzgün yürütmek mümkün değildir. Günümüz rekabet koşullarının ağırlığı firmaları sürekli daha iyi olmaya iter bu da sürekli iyileştirme demektir. Her çalışan günlük mevcut süreçteki görevine devam ederken bir yandan da “ keşke” diye başlayan ve işini daha hızlı, kaliteli ya da kolay yapabileceği şartları kurgular. Bu kapsamda iyileştirme hedeflerine destek olma potansiyelleri çok yüksektir. Fakat fikirlerinin önemsenmeyeceği ve değerlendirmeye alınmayacağı görüşü çalışanlar arasında yaygındır. Bu yüzden fikirlerini itici bir güç olmaksızın kolay kolay açıklamazlar. Fakat bilinmelidir ki bu zorlu rekabet denizinde en basit görünen fikir bile can simidi olabilir.

Ne İşe Yarar?

Öneri yönetim sistemleri kapsamında çalışanların fikir ve önerilerini en verimli şekilde yönetmek gerekmektedir. Öneri sistemleri, iki taraf için de fırsat olarak görülmelidir. Fikir oluşturmak ve önerilerinin başarısını izlemek her çalışanın motivasyonunu artıracak ve yönetime dahil olduğunu hissettirecektir. Oluşturulan bu fikirler de organizasyona yeni yeni bakış açıları kazandıracak, iyileştirme olanaklarını gösterecek, ani değişimlere karşı tepkisini hızlandıracaktır. Öneri sisteminden; çalışma ortamında performans, kapasite, kalite ve etkinliğin artırılmasında, maliyetlerin azaltılmasında, ürün geliştirme faaliyetlerinde, problem çözme ve kaizen faaliyetlerinde destekçi unsur olarak yararlanılır.
Ürünlerimizin kalite düzeyi nedir, teslimat hızımız kaç gündür, en çok hata oluşturan prosesimiz hangisidir, maliyeti azaltmak için ne yapabiliriz, kapasite arttırma olanakları nelerdir? Bu gibi soruların en doğru cevabını ancak çalışanlarımızdan alabiliriz. Öneri sisteminin asıl amacı da çalışanların tecrübelerinden yararlanmaktır.

Kaizen Atölyesi | Öneri Yönetim Sistemi Desteği

  • Doğru, etkin ve sürekliliği sağlanacak öneri sisteminin kurgulanması ve kurulması
  • Öneri-Kaizen bağlantısının yönetilmesi
  • Öneri sistemlerinin akışının, bilgilendirmesinin oluşturulması
  • Öneri Sistemi Şunlarla da İlişkili:

    Ayrıca Bakınız:

    • Öneri Yönetim Sistemi ile ilgili makalelere göz atın.