Etkin Bakım Yönetimi Nedir?

TPM’in bakım noktasındaki temel bakış açısı, herşeyden önce arızaların azaltılması yönündedir. Arızaların azaltığı işletmede, ekipman etkinliği artacak, makine hızı olması gereken seviyelere gelecek ve makine hatalı üretim yapmayacaktır. TPM arızayı, sadece makine duruşu olarak değil, maikinanın sebep olduğu olumsuz durumlar olarak tanımlamaktadır. Arıza azaltmak sonucunu üretebilmek için TPM periyodik bakım, düzentici bakım(Kaizen), kestirimci bakım ve otonom bakım ile hareket etmeyi tavsiye eder. Bir anlamda sürecin çıktılarını(azalan arıza, artan etkinlik) iyileştirirken, bir taraftan da sürecin girdileri olarak sayılabilecek yedek parça tüketimi, bakım işçiliği, bakım maliyetini iyileştirmeye çalışmaktadır. TPM’i iyi seviyede uygulayan fabrikalarda bakım kadrosu arıza yangınlarını söndüren itfaiye ekibi şeklinde değil, plan bakımı uygulayan, otonom bakıma ve Kaizen ekibine destek olan, hatta kendi makine tasarımları üzerinde çalışan bir uzman ekip rolündedir.

Ne İşe Yarar?

Makine ağırlıklı üretim yapan firmalarda Planlı Bakım, Otonom Bakım ile birlikte TPM’in hayati organlarıdır. Planlı(Etkin) Bakım, iyi uygulandığında OEE üzerinde etkisi görülecek ve fabrikanın 0 Arıza, 0 Hata, 0 İş Kazası yönündeki ilerleyişine çok önemli katkıda bulunacaktır. Ayrıca arızalandıkça onar yaklaşımını, neden arızalanıyorsa kök sebebini tespit etme ve ortadan kaldırma yaklaşımı ile değiştirildikçe, kültür değişimini ivmelendirecektir.

Kaizen Atölyesi | Etkin Bakım Yönetimi Desteği

  • Etkin bakım çalışma başlıklarının ve yol haritasının oluşturulması
  • Arıza analiz, periyodik bakım, kestirimci bakım metodları üzerinde saha çalışması
  • Otonom Bakım-Planlı Bakım bağlantısının kurgulanması

Etkin Bakım Şunlarla da İlişkili:

Ayrıca Bakınız:

  • Etkin Bakım Yönetimi ile ilgili makalelere göz atın.
  • Etkin Bakım Yönetimi ile ilgili yayınları edinin.