calisim-katilim-yonetimi 

Çalışan Katılım Yönetimi Uygulamaları

Hep yazılır-çizilir, “Çalışanların yönetime katılımı önemlidir.”, “Mavi yakalı orduyu harekete geçirmeliyiz.” “Çalışanların değerli önerilerini toplamak için bir sistem kurmalıyız.” Ama nedense bir türlü olmaz, çoğu firmada olmaz, az olanlar gıbta ile izlenir, konuşulur. Peki çoğunun yapamadığını, kimi nasıl başarır?
Çalışan katılımı sağlamayı ve arttırmayı bir süreç olarak algımak gerekir. Tasarlanması, yönetilmesi ve sürdürülmesi gereken önemli bir süreç. Sürecin girdi ve çıktılarını çok iyi tayin etmek ve sürecin yönetiminde en etkin rolü oynayan orta kademe yönetimi oyunun parçası, hatta oyun kurucusu yapmak gerekir. Çalışanın katılımını sağlayacak faktörler sadece maaş, çalışma şartları gibi hijyen faktörlerinin altında değerlendirilmemeli, tatmin faktörleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Trend Çalışan Katılım Yönetimi Uygulamaları

  • Öneri yönetim sistemi; Kaizenlerin doğuşu ve faaliyet haline dönüşmesi için kullanılan etkili bir yöntemdir.

  • Dojolar; teknik bilginin öğrenilmesi ve uygulanmasında kullanılan en etkili eğitim yöntemidir.