740x96

Takım Yapılanması Nedir?

Ortak bir amacı olan ve ortak hedefler doğrultusunda çalışan hakkında görüş birliğine varılmış ortak bir yaklaşıma sahip gruplara ekip ya da takım denir. İnsanlara hitap edebilmek aynı amacı paylaşabilmekten geçer. Bireysellik takım anlayışında geri plandadır, önemli olan ekiptir. Başarı ve takdir ortaktır, paylaşılır.
Bir takımda;
 • Mutlaka bir lider vardır.
 • Uzlaşma sağlanmış ortak bir amaç ve hedefler vardır.
 • Her üye bir diğerinin bilgi ve becerilerini tamamlar, destek olur.
 • Tercihen üye sayısı 15’i geçmemelidir.
 • Tüm üyelerin başarısı birbirine bağlıdır.
 • Çevremize baktığımızda insanların yaratıcı güçlerini harekete geçirebildiğimiz her alanda büyük değişimler oluştuğunu görürüz. Organizasyon içinde de bu durum aynıdır. Çalışanların inovatif duyguları harekete geçirip katılımını sağladığımız ölçüde hem çalışan motivasyonu artacak hem de katma değer oluşturacaktır.

  Ne İşe Yarar?

 • Çalışanların işin bütününü görebilmesini sağlar.
 • Kişiler arası iletişim artar. Sinerji ortaya çıkar.
 • Bireysel olarak çözülemeyen sorunlar takım içinde çözülebilir.
 • İş tatmini ve motivasyon artar.
 • Ekip içinde ve genel sistemde oto-kontrol mekanizması doğru çalışır.
 • Biz olma ruhu rekabet gücünü arttırır.
 • Hiyerarşi azalır, daha demokratik bir ortam oluşur.
 • Kaizen Atölyesi | Takım Yapılanması Desteği

  Kaizen Atölyesi Takım Yapılanması hizmeti hakkında genel bilgi

  Takım Yapılanması Şunlarla da İlişkili:

  Ayrıca Bakınız:

  • Takım Yapılanması ile ilgili makalelere göz atın.