740x96

Hoshin Kanri Nedir?

Hoshin Kanri, Japonya’da 1960-1965 yıllarında İstatistiksel Kalite Kontrolünden (İKK) Toplam Kalite Yönetimi’ne geçiş döneminde ortaya çıkmış ve hedefleri hizalama görevini üstlenmiştir. Literatürde genel olarak, “Politikaların Açılımı ve Yayılımı “ olarak karşılık bulmaktadır. Bir şirket politikasında hedefe karşılık gelen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen bu faaliyetlerin sürekli olarak şirketi hedeflere yaklaştırmak için çalışan mekanizmaya Hoshin Kanri denir. Aslında Hoshin Kanri bir yönetim felsefesidir ve tüm hedeflerin alt hedeflere kırılması ve her seviyede takip edilmesinin gerekliliğini savunur.
Her firmada performans değerlendirmesi yapılır ve yapılmalıdır. Hoshin Kanri felsefesinde üst yönetim zamanının çoğunu hedeflerin oluşturulması planlaması ve paylaştırılmasına harcarken operatör seviyesinde bu durum tam tersi olacaktır. Hedefler yukarıdan aşağıya kırılacak, İşler aşağıdan yukarı toparlanacaktır. Hedeflerin geliştirilmesi ve standardize edilmesi, süreç yönetiminde istenilen sonuçlara ulaşabilme açısından oldukça etkilidir. Hoshin Kanri uygulamalarında tüm fonksiyonlara dair hedeflerin orantılı paylaşımını sağlamak için PUKÖ çevriminden de yararlanılır.

Ne İşe Yarar?

Organizasyonda Hoshin planı oluşturmak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleme ve izleme için çok önemlidir.
 • Üst düzey yöneticiler tarafından karar verilmiş statejik performans kriterlerine, tümden gelim metoduyla mevcut kaynakların uyumlu hale getirilmesini sağlar.
 • Yönetici-yönetici, yönetici-çalışan, çalışan- yönetici, çalışan-çalışan iletişimini güçlendirir.
 • Politikalar ile günlük yönetim arasında bütünleşik bir sentez oluşturmayı sağlar.
 • Makro bazda, örgütsel hedefleri hizalar. Mikro bazda, problem çözme ve operasyonel öğrenmeyi sağlar.
 • Yıl boyu veri ve kanıtlara dayalı bir PUKÖ çevrimini yönetir.
 • Kaizen Atölyesi | Hoshin Kanri Desteği

  Hedeflerin belirlenmesi, KPI(Key Performance Indicator- Anahtar Performans Göstergesi)-KAI(Key Activity Indicator-Anahtar Aktivite Göstergesi) oluşturulması
 • Hedeflerin kırılması ve hedeflerle uyumlu saha yönetim sisteminin(Gemba Kanri) kurulması
 • Hedeflerle uyumlu iyileştirme planlarının hazırlanması
 • Hoshin Kanri Şunlarla da İlişkili:

  Ayrıca Bakınız:

  • Hoshin Kanri ile ilgili makalelere göz atın.
  • Hoshin Kanri ile ilgili yayınları edinin.