Kayıp Tespiti & İyileştirme Nedir?

Hiçbir şey ve dolayısıyla hiçbir çalışma ortamı iyileştirilemeyecek kadar mükemmel değildir. Fakat iyiye doğru yol alabilmek için önce kayıpların bilinmesi gerekir. Farklı durumlar için farklı kayıp ölçme araçları kullanılmaktadır.

 • Akış içindeki kayıpları tespit edebilmek için; değer akış haritalama,
 • Bir iş yapılırken ortaya çıkan kayıpları incelemek için; iş etüdü (bu kapsamda metot etüdü ve iş ölçümü),
 • Bir makinanın etkinliğini ölçebilmek için toplam ekipman etkinliği (OEE),
 • Ve bir prosesin kayıplarını incelemek için bazen sistematik saha gözlemi ile kayıp analizleri yapılmaktadır. Buradaki en önemli unsurlar; kayıpların büyüklüğü ve maliyetler ile ilişkilendirilerek önceliklendirilmesi ve kayıpları görmenin çalışanlar tarafından günlük yürütülen bir faaliyet haline getirilmesidir.

Ne İşe Yarar?

 • Günlük olarak sürekli doldurduğumuz iş havuzunu gizlice boşaltan çatlakları bize gösterir, onarma şansı verir.
 • Kayıp ve problemlerin gizlenmesi yerine açığa çıkartılması için çalışanları cesaretlendirir.
 • Kayıp analiz yöntemleri geliştirmenize yardımcı olur.

Kaizen Atölyesi | Kayıp Tespiti & İyileştirme Desteği

 • Kayıp analiz yöntemleri ile ilgili eğitim verir.
 • Saha uygulamaları ile kayıp analizinin nasıl yapılacağını öğrenmenizi sağlar.
 • Kayıp maliyet matrisinin oluşturulması için gerekli alt yapıyı tanımlar.

Kayıp Tespiti Şunlarla da İlişkili:

Ayrıca Bakınız:

 • Kayıp Tespiti & İyileştirme ile ilgili makalelere göz atın.