740x96

Problem Çözme Teknikleri Nedir?

Bazen problemler bir buzdağı gibidir gidip ona çarpana kadar onun orada olduğunu bile fark etmeyiz. Problemi ne olduğunu en anlaşılır şekilde ifade edebilmek için; “hedefle mevcut durum arasındaki farktır” diyebiliriz. Bu farklılığı giderme aşamasında kullanılmak üzere çok sayıda problem çözme tekniği geliştirilmiştir. Her bir tekniğin çözüm stratejisi ve cevap alanı birbirinden farklıdır. Tüm teknikler birbiri ile desteklenerek problem çözülünceye kadar çözüm aramaya devam edilir.
Esasen problem çözme süreçleri 4 temel fonksiyondan oluşur. Bunlar; Problemin tanımlanıp çözüm yönteminin” Planlanması”, bu planların “Uygulanması”, ve sonrasında hedeflenen ve gerçekleşen arasındaki farkı gözlemlenmesi yani “Kontrolü”, kontrol ile belirlenen eksikler için karşı önlemler belirlenip oluşan ya da oluşabilecek problemlere karşı “Önlem” alınmasıdır. Bu fonksiyonların bütününe birçoğumuzun bildiği gibi kısaca PUKÖ (PDCA) çevrimi denmektedir. Bu yöntem basit ama etkili bir yöntemdir. Problem çözme tekniklerinin temelinde ve bir çok yönetsel tekniğin içinde PUKÖ çevrimi vardır.

Ne İşe Yarar?

Üretim ve hizmet sistemlerinde karşılaşılan herhangi bir problemin etkili ve hızlı bir şekilde çözülebilmesi için problem çözme teknikleri kullanılır. Daha önce kritik problemler üzerinde denenmiş ve başarısı kanıtlanmış problem çözme teknikleri uygulanarak problemlere kalıcı çözümlerin getirilmesi sağlanır. Teknikleri uygularken daha iyi sonuçlar elde etmek için problem çözme süreci ne istediğini bilen ve istekli bir ekiple uygulanmalıdır.

Kaizen Atölyesi | Problem Çözme Teknikleri Desteği

  • Problem çözme tekniklerinin öğretilmesi
  • İlgili problem çözme ve Kaizen faaliyetlerinde uygun tekniklerin kullanılması
  • Problem çözme kültürünün oluşturulması
  • Problem Ç. Teknikleri Şunlarla da İlişkili:

    Ayrıca Bakınız:

    • Problem Çözme Teknikleri ile ilgili makalelere göz atın.
    • Problem Çözme Teknikleri ile ilgili yayınları edinin.