cost-loss-1

Üretim Maliyet Azaltma Nedir?

Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yapılan masrafların tümü o malın maliyetidir. Organizasyonlar maliyet düşürme amacına yürürken rekabet, teknoloji, insan kaynakları, örgütsellik ve doğru yönetim katmanlarını birleştirmelidirler. Müşteriye sağlanan değer analiz edilmeli ve müşterinin nabzı maliyet anlamında ölçülmelidir. Müşterinin hiç umursamadığı bir noktada maliyet azaltmak o maliyeti azaltmak için sarf edilen efora değmeyecektir. Çünkü zaten müşteri bu alanda maliyetten çok başka detayları önemsiyor. Bu durumda amaç körü körüne maliyet azaltmak değil müşterinin isteğine hızlı ve doğru cevap verebilmek olmalıdır. Bu kapsamda Kayıp-Maliyet Matrisi (Cost-Loss Matrix) oluşturulabilir. Cost Loss Matrisi 16 büyük kaybın makina, işçilik, malzeme, enerji ve stok başlıkları altında gruplandırılması ile oluşturulmakta ve elde edilen nihai tabloda tüm işletme kayıplarının bir arada görülebilmesi sağlanmaktadır.

Ne İşe Yarar?

Üretimde maliyet azaltma; her halükarda karlılığı artırmak anlamına gelecektir.
Satış fiyatı - Hedef kar = Hedef maliyet (Tahmini maliyet)
Burada elde edilecek fayda; kaliteyi düşürmeden yalnızca değer katmayan operasyonların elimine edilmesi ile rekabet gücünü ve ürünün/hizmetin getirdiği karı azaltmadan maliyetini minimum seviyeye çekmektir.

Kaizen Atölyesi | Üretim Maliyet Azaltma Desteği

  • Kayıpların maliyet diline çevrilmesi ve Kayıp-Maliyet(Cost-Loss) matrisinin hazırlanması
  • Maliyet azaltma teknik ve yöntemlerinin oluşturulması<,/li>
  • Maliyet azaltmaya yönelik iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması
  • Üretim Maliyet Azaltma Şunlarla da İlişkili:

    Ayrıca Bakınız:

    • Üretim Maliyet Azaltma ile ilgili makalelere göz atın.