Saha Performans Yönetimi Nedir?

Konuşulan teorilerin pratikte nasıl çalıştığını gözlemlenebileceği asıl mecra sahadır. Belli bir faaliyet ya da bir hizmetin sahada gerçekleşen halinin yönetilmesine de saha performans yönetimi adı verilir. Sahadaki koşullar kısa zaman aralıklarında yüksek değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliği yönetmek etkili bir saha yönetimi olmadan oldukça zordur. Çünkü sürekli yangın söndürmek için uğraşırken dışarıdaki dünyadan geride kaldığımızı göremeyiz. Saha yönetimi yapısı kısaca, organizasyonları her yeni günde tekrar Amerika’yı keşfetmeye çalışmaktan kurtarır. 

Saha performans yönetimi diğer birçok yalın tekniği bir arada kullanmayı ve hızlı, doğru karar vermeyi gerektiren bir çerçevedir. Örgütün hedeflere bağlı gidişatını izlemek ve ölçmek için sürekli çalışır. Daha etkin bir yönetim için hedef odaklı aksiyon alınmasını sağlar. Saha yönetimini gerçekleştirmek için görsel kontrol panoları kullanılmalı, personel arasındaki iletişimi güçlendirmek ve günlük verileri bir araya getirebilmek için toplantılar düzenlenmeli, standart iş formları oluşturulmalı, sahada gözlemler yapılmalı. Ancak bu şekilde sahada sürekli işleyen sıcak yönetim mekanizmaları kurulmuş olur.

Saha performans yönetimi orta düzey yöneticileri büyük resme odaklanmaları için boşaltırken takım üyeleri ve takım liderlerinin sahadaki sorumluluğunu artırır. Bu şekilde otonom bir iş gücü ve otonom bir örgüt oluşturmayı hedefler. Her takım üyesi amaç ve hedefler konusunda bilgilendirilir, cesaretlendirilir. Bu durum işe olan bağlılığı ve sahiplenmeyi arttırır. Takım liderleri kendi alanlarındaki sorunlara daha hızlı yanıt verebilir. Sürekli daha iyiye gidebilmek için problem çözmeye ve iş yükünü dengelemeye odaklanırlar.

Ne İşe Yarar?

 • Şirket hedefleri ile günlük işleyişi birbirine uyumlu hale getirir.
 • Problemleri daha görünür hale getirir. Bu da hızlı aksiyon almayı sağlar.
 • Doğru yapılan işler standartlaştırılır, yanlış yapılanlar standartlaşmadan düzeltilir.
 • Günlük iletişimi artırır, dinamizm sağlar.
 • PUKÖ döngüsünü günlük işleyiş içerisine dahil eder.

Kaizen Atölyesi | Saha Performans Yönetimi Desteği

 • Saha performans yönetimi için toplantı sistematiği, izleme panoları, bilgi akışı v.b. unsurların kurulması.
 • Kayıp azaltma ve diğer iyileştirme faaliyetleri ile günlük işleyişi uyumlu hale getirilmesi.
 • İzlenecek değişkenlerin ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kayıp azaltma ve performans iyileştirme önerilerinin sunulması
 • Görev ve sorumlulukların düzenlenmesi

Saha Performans Yönetimi Şunlarla da İlişkili:

Ayrıca Bakınız:

 • Saha Performans Yönetimi ile ilgili makalelere göz atın.