Dojo

Dojo, dövüş sporlarının çalışıldığı oda veya salonları tanımlamak için kullanılan Japonca bir kelimedir. Kelimenin ‘’do’’ kısmı aksiyonu, ‘’jo’’ kısmı ise yeri ifade eder. Yalın kapsamda bakılırsa, dojo, özetle  işi yeni öğrenenlerin temel hareket yeteneklerinin, gerçek üretim hattına geçmeden önce sınandığı yerdir. Ve bazen de çalışanların kendi ‘’sanatlarını’’ çalıştığı, tekrar ettiği yer olarak da kullanılabilir. Büyük boydaki 3 veya 4 civatayı elinizde tutmaya çalışın, kulağa geldiği kadar kolay olmadığını farkedeceksiniz. Bir örnekte, güvenlik dojo odası adı verilen, tehlikeli çalışma alışkanlıklarının sonuçlarının gösterildiği bir dojo odası bulunur.

 

Dojo Detaylar İçindir

Dojo ile ilgili ilk anahtar nokta, aksiyonların ileri derecede detaylı çalışılmasıdır. Civalataları elde tutmak, panodaki farklı seri numaraları olan kodları doğru bir şekilde okuyarak vidayı çevirmek gibi çalışmaları kapsar. Burası, yalının mucizesinin saklandığı yerdir. En ince ayrıntıya kadar düşünülmüş aksiyonlar:

  • Göz Hareketi
  • El Hareketi
  • Ayak Hareketi

Dojo, hem anahtar noktaları öğrenenler için, hem de herhangi bir işi yapmanın kurucu yeteneklerini daha detaylı bir şekilde keşfetme şansını yakalayan öğretenler için çok önemlidir.

Derin ilgiyle yaklaşılmadığı zaman, yalının gerçek ruhu asla yakalanamaz. Çalışanın sadece ellerine değil, ellerinde ne olduğuna bakmak önemli bir detaydır. Neden işlerini bu şekilde yapıyorlar? Sebepleri neler? İşlerin daha kolay anlaşılması için çalışma ortamı nasıl daha iyi hale getirilir?

Bu grafikte, dojo’nun 3 farklı çalışan tipi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

 

Gemba vs. Dojo

Gemba, ‘’asıl yer’’ veya ‘’meziyet ve gerçeğin bulunduğu yer’’ tanımları için kullanılan Japonca bir kelimedir. İş kapsamında bakıldığında, değerin katıldığı yer anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse, bir fabrikada, üretim hattının bulunduğu yer, değer katılan yerdir. Gemba’ nın felsefesi “Go and See”, yani “Git ve Gör” terimlerine dayanır. Verilen örnekten yola çıkarak bir fabrikanın üretim hattında oluşan problemleri çözmek ve anlamak amacıyla o hat ile ilgilenen yetkilinin problemin nereden kaynaklandığını ve neden bu problemin oluştuğunu o hatta gidip görerek anlaması ‘’Gemba’’ olarak tanımlanır. Bu sayede problemi çözüme ulaştırmak hem daha etkili hem de daha kolay olacaktır.

Dojo ise antrenman yeridir. Resmi olarak dövüş sanatlarının çalışıldığı yer olmasına karşın, genel olarak öğretim ve öğrenmenin gerçekleştiği herhangi bir yer olarak da adlandırılabilir.