1. Kaizen küçük iyileştirmeler yaparken, yenilik büyük değişimler yaratır.

Kaizen, şirketin üyelerinin devamlılığı olan çabalarıyla küçük gelişmelere odaklanmıştır. Öte yandan, yenilik, teknoloji ve teçhizatın büyük değişimlerinin sonucu olarak büyük, dramatik gelişmelere odaklanmaktadır. Ani, çok büyük gelişimler yaratmasa bile, çok sayıda yapılacak Kaizen’ler ile katedilen mesafe her zaman çok büyük olacaktır.

     2. Kaizen küçük adımlarla gelişirken, yenilik büyük adımlar gerektirir.

Kaizen, iyileştirme konsepti olarak, şirketin herhangi bir bölümünün mevcut çalışmalarını iyileştirecek küçük adımlarla uygulanmaktadır. Geliştirme çabası olarak bir çözüm bulması gereken basit sorunları keşfetmek için, iyi yapılmış gözlemler dışında çok karmaşık araçlar gerektirmez. Öbür taraftan yenilik, basit bir adımla bir günde uygulanabilecek bir şey değildir. Yenilik, bazen birkaç aydan birkaç yıla kadar sürecek süreçler gerektirebilir.

     3. Kaizen sürekli iyileştirirken, yenilik periyodik olarak iyileştirir.                                          

Kaizen süreklilik yaklaşımını benimseyip, sürekli iyileştirmeyi bir şirket kültürü haline getirmeyi hedeflerken, yenilik ise sürekli uygulanma anlayışını benimsemeyen ve belirli aralıklarla uygulanan bir yöntemdir. Bütçeye ve yapılan planlamaya göre frekansı değişkenlik gösterebilir.

     4. Kaizen’in artan iyileştirmeleri varken, yenilikçiliğin artan iyileştirmeleri yoktur.

Bu kavramlar arasındaki bir diğer fark, şirkete getirdikleri sonuçlardır. Kaizen küçük iyileştirmelerle büyük değişimlere odaklanır. Örneğin, makine odaklı yapılacak bir Kaizen çalışması sonucu, makinenin OEE değerinde elde edilecek %1’lik iyileştirme ile yapılacak yatırım ile geliştirilen bir makinede daha kısa sürede %10’luk OEE artışını şu şekilde kıyaslamak gerekir. Benzer sonuçlarla yapılacak artan iyileştirmeler bir seferde yapılan yatırım katkısını geçebilir. Ama diğer yöntemle yeni yatırıma kadar aynı OEE oranı devam eder.

     5. Kaizen küçük yatırımlar ile gerçekleşirken, yenilik büyük yatırımlarla gerçekleşir.

Çoğu durumda Kaizen, yeni teknoloji ve süreçlere büyük yatırım yapmayı gerektirmez. Onları geliştirmek için mevcut kaynakları kullanacaktır. Örneğin, Kaizen kavramı, mevcut teknolojiler ve süreçler üzerinde iyileştirmeler yapmayı gerektirir. Aksine, inovasyon, zamana, paraya ve verilen emeğe daha fazla yatırım yapmayı gerektirecektir. Yenilik çalışmaları, mevcut süreci kaldıracak ve baştan aşağı yeni bir süreç yaratacaktır. 

     6. Kaizen iyileştirmek iken, yenilik yeniden inşa demektir.

Bu fark, bir önceki ile yakından ilişkilidir. Kaizen, şirketteki mevcut şeyleri ürün ve hizmetler, süreçler, teknoloji ve iş modelleri olarak geliştirmek için yoğunlaşır. Öte yandan yenilik, bu şeyleri geri çevirecek ve şimdiye kadar var olmayan, tamamen yeni şeyleri yeniden inşa edecektir.

    7. Kaizen sabır gerektirir, yenilik ise daha hızlı sonuçlanır.

Şirkette sürekli gelişmelerin devam ettirilmesi, inovasyon projeleri uygulamaktan daha fazla sabır gerektirir. Yenilik, sonucuna biraz daha hızlı ulaşılabilen projelerdir. Bu, Kaizen ve yenilik arasındaki bir başka farktır.