Operasyonel Mükemmellik, işin amacına ilişkin doğru anlayışı yaratmak için bir organizasyondaki

herkesin çabalarını uyumlu hale getirme gereksinimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik’i tanımlamak için bütün herkesin bu sürece katılımlarını

anlamamız gerekir. Herkes, Operasyonel Mükemmellik’in ima ettiği sahiplenme ve birliktelik

sorumluluğunu algılamalıdır.

Üst yönetim katmanının kriterlerinde ciddi dönüşümlerle karşı karşıya kalması gerekir. Artık

şirketlerin hayatta kalabilmesi için sadece yalın süreçlere odaklanmak yeterli değildir.

Pazar değişiyor ve böylece çevremizdeki her şey değişiyor. Odak noktamız “müşteri” olmalıdır. İş

başarısını yakalamak için, pazarımıza, talep ettikleri ürünleri tesis etmeye veya monte edebilmeye,

mevcut veya değiştirilmiş pazarlama altyapımız aracılığıyla pazarlama konusunda son derece etkili

olmaya odaklanmak gerekmektedir.

Sürekli iyileştirme, bir süredir girişimcilerin ana kaygısı olmuştur. Teknolojiler ve icatlar yüksek

hızda ilerliyor ve çoğu zaman  hoş olmayan sürprizler ortaya çıkarabiliyor. Etkin bir fabrika,

müşterinin ürününe ihtiyacı kalmaması durumunda eskidir ve gereksizdir.

Operasyonel Mükemmellik modeli yeni bir vizyon yaratır: Kurumdaki herkes, işyerindeki işlevleriyle

ilişkili müşterilerin gereksinimlerini karşılama sürecini açıkça görmelidir. İnsanlar iş istasyonlarında

idari veya üretim görevlerinde böyle bir sahiplenme seviyesine ulaşmalı ve değerin nasıl aktığını ve

büyüdüğünü görmeli, bu adımın değer zincirine girdiğinden emin olabilmelidir.

Aynı zamanda, herkes olası akış kesintisini veya gecikmeyi çözmek için hazırlıklı olmalı,

yetkilendirilmeli ve proaktif olarak yanıt vermeye motive olmalıdır. Takımlar, yöneticiye veya müdüre

müdahale ettirmeye ihtiyaç duymadan her zaman oldukça iyi performans göstermelidir. Operasyonel

Mükemmellik tanımı, herkesten yüksek düzeyde bağlılık, güçlü bir işbirliği ve sahiplik kültürü

gerektirir.

Operasyonel Mükemmellik, iddialı bir hedeftir ve her eylem, en uygun girişimin elde edilmesine

doğru yönlendirilmelidir.

Operasyonel Mükemmellik, yöneticilerden ürünü üreten çalışanlara kadar her seviyedeki ve

organizasyondaki her kişiye uygulanır. Sonuçlar, yolculuğun her adımında ölçülebilirdir. Yönetim

görevi basitleştirilir ve liderler kaynaklarını optimum düzeyde kullanmak için yaratıcılık ve

araştırmaya odaklanabilir.