Erken-Ekipman

Erken Ürün/Ekipman Yönetimi Nedir?

Erken yönetim, olmadan olması muhtemel tehlikleri görerek, hesaplayarak bu tehlikelerin doğru yönetilmesidir. “Erken Yönetim”i “Erken Ekipman Yönetimi” ve “Erken Ürün Yönetimi” yönetimi olmak üzere iki alt başlıkta inceleyebiliriz.
Erken Ekipman yönetimi, üretim sahasıyla ilgili her tür ekipmanın üretim, satın alma, kurulum, işletme, bakım, geliştirme süreçlerinin (erken) planlanması ve yönetilmesidir. Bu süreçlerin yönetilmesi kısaca, ekipmanları, minimum sürede, minimum kurulum maliyetleri ve maksimum OEE ile devreye alırken, güvenilirliklerinin maksimum, yaşam boyu maliyetlerinin minimum ve bakım ihtiyacının minimum olması anlamına gelmektedir.
Erken ürün yönetimi süreci; ürün tasarım sürecinin iyileştirilmesi ve daha hızlı daha kolay düşük maliyetli ürün geliştirebilmek için aslında ürünün yaşamı boyunca devam eden bir döngüdür. Pazar araştırmasından başlayıp, ürünün tasarımı, üretim süreçlerinin tasarımı, ürünün fiziksel olarak yapımı ve sonrasında müşteriye ulaşması ve geri bildirimlerin incelenmesine kadar sürer.

Ne İşe Yarar?

Yeni ürün ve ekipman için akış kontrol sisteminin kurulması ile kayıpların ortadan kaldırılması amaçlanır. Erken ekipman yönetiminde amaç, en düşük ömür maliyeti (Life Cycle Cost) ile ekipmanın kapasitesinden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamaktır. Erken ürün yönetiminde de erken ekipman yönetimine çok benzer amaçlarla ancak bu kez ürün devreye alma süresinin kısaltılması hedefi ile yola çıkılır.

Kaizen Atölyesi | Erken Ürün/Ekipman Yönetimi Desteği

  • Erken ürün-ekipman sürecinin kurulması
  • Proje bazlı metolodoji uygulama desteği verilmesi
  • Erken ürün-ekipman yönetimi ile diğer pillar faaliyetlerinin ilişkisinin kurulması
  • Erken Yönetim Şunlarla da İlişkili:

    Ayrıca Bakınız:

    • Erken Ürün/Ekipman Yönetimi ile ilgili makalelere göz atın.
    • Erken Ürün/Ekipman Yönetimi ile ilgili yayınları edinin.