Picture2

Otonom Yönetim Nedir?

Otonom yönetim, TPM’in en temel dayanağıdır. Otonom yönetim tanımını, ekipmanı kullanan operatörlerin otokontrollü bir şekilde bakım yapabilmesi ve yönetmesi mantığı üzerine oturtabiliriz. Bu da operatörlerin kendi sorumluluk alanlarındaki makina ve teçhizatların yağlama, temizleme gibi bazı bakım işlemlerini üstlenmesi ile başlayan ve zaman içinde üründen, standartlara kadar makinasını “otonom” olarak yöneten operatörlere dönüşmesini sağlayan bir yol haritasıdır.

Ne İşe Yarar?

Otonom bakım sahanın kültür değişimindeki en önemli faktördür. Operatörü en temel bilgilerden, makinanın teknik bilgilerine, çeşitli kişisel yetkinlerle donatarak yetiştirir. Operatörü kendi makinasının müdürü yapar. Otonom bakımı hakkıyla uygulayan firmalarda OEE artar, operatörler günlük hedefleri yönetir, Kaizenlerle kayıpları iyileştirir.

Kaizen Atölyesi | Otonom Yönetim Desteği

  • Otonom bakım eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
  • Otonom bakım adımsal yol haritasının hazırlanması
  • Otonom bakım saha uygulamalarının geliştirilmesi
  • Otonom Yönetim Şunlarla da İlişkili:

    Ayrıca Bakınız:

    • Otonom Yönetim ile ilgili makalelere göz atın.
    • Otonom Yönetim ile ilgili yayınları edinin.