Kaizen, Japoncada kai (değişim) ve zen (daha iyi) sözcüklerinin birleşimidir. Birleştirilmiş haliyle “daha iyiye değişim” diğer bir ifadeyle “sürekli iyileştirme” anlamına gelmektedir. Değişim odaklı, küçük adımlarla ev, iş, özel ve sosyal yaşamın her bir noktasını sürekli olarak geliştirme esasına dayanan bir yaşam felsefesidir.
Mevcut durumla yetinmek Kaizen’ in baş düşmanıdır. İnsanın sürekli bir değişim ve iyileştirme çabası içinde olması gerektiği mesajını
verir. Kaizen küçük ama emin adımlarla insanları hayatın her alanında başarıya götüren bir felsefedir.
Kaizen Program Yönetimi el kitabında Kaizen felsefesi, değişik kaynaklardan edinilen bilgiler ve danışmanımızın yaşadığı tecrübeler ışığında özetlenmiştir.
….

Yazar: Halil ÇETİNAY

Sayfa Sayısı: 30