Maintenance Prevention (Bakım Önleme)

TPM çalışma konularından biri Erken Yönetimdir. Erken Ürün ve Erken Ekipman olarak ayrılır ve temel amacı ürün veya ekipman devreye almadan önce hataların, problemlerin ortadan kaldırılması ile yüksek performansla devreye girmesini sağlamaktır. Bu anlayış çerçevesinde kullanılan en temel araçlardan biri MP formudur. MP formu Türkçe’ye bakım önleme olarak çevrilebilir fakat asıl anlamı ve amacı aslında tecrübe arşivi oluşturmak ve erken aşamada kullanmaktır.

Erken Ürün/Ekipman Kontrolü unsurunda;

 • Ürünleri kolay ve hızlı üretebilmeye,
 • Kullanılacak ekipmanların;
 1. Kullanımı kolay
 2. Temizlemesi kolay
 3. Bakımı kolay
 4. Setup zamanları kısa
 5. Çalıştırılması masrafsız olmasına
 • Bakım gerektirmeme anlayışına (MP – Maintenance Prevention) önem verilir.

MP arşivi, önceden deneyimlenmiş tecrübelerin yeni makine tasarımında veya yeni bir makine alımında, edinilen bilgiler dahilinde kayıtlanması, yaygınlaştırılması ve bu tecrübeler ile makine hatalarını azaltmayı amaçlar. Yeni bir makine alımında ve kurulum sürecinde bakım tecrübesine dayanarak, daha sonra ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi sağlanır. Bu amaçlar çerçevesinde, edinilen deneyimlerin arşivlenmesi gerekir ve böylece MP arşiv formları oluşturularak yapılan tüm iyileştirmeler kayıt altına alınır.
MP faaliyetleri yalnızca yeni ekipman tasarım aşamasında değil, aynı zamanda mevcut ekipman tadilatında da proaktif olarak uygulanabilir. MP tasarımı aşağıdaki faktörleri dikkate alır:

 • Kaliteyi arttırma
 • Otonom bakım kolaylığı
 • Kolay bakım yapılabilirliğinin kullanımı ve arttırılması
 • Emniyet

 

Aliberk ÇALIŞKAN