1. Çevrim süresi, sizin iş planınızda ve organizasyonlara göre hedefleri belirlemenizde en önemli KPI olmalıdır.
  2. Bütün alanlarla başarılı 5S uygulanmış olmalıdır.
  3. Bütün yapılmakta olan/stokta olan işler görsel olarak tanımlanmalı ve gereken seviyeye getirilmelidir. Standarttaki sapma oranı da görsel olmalıdır.
  4. Performanslar görsel olarak görülmelidir ve PDCA döngüsü gelişim için her zaman kültürün içinde yer almalıdır.
  5. Kurulum sırasındaki değişim görselleştirilmeli ve stok stratejisiyle bağlantılandırılmalıdır.
  6. Değer akış haritası, içinde bulunulan yıl için her alanda ve aksiyon planında gösterilmelidir.
  7. Çalışan ekip, periyodik olarak çevrim zamanını düşürme işlemini takip etmeli ve bu konuda fikir geliştirmelidir.
  8. Liderler, belirli aralıklarla sahaya inmelidir.