resim7Üretim için Tasarım (DFM), üretimi (montaj, setup, bakım, ergonomi vb.) kolaylaştırmak ve hızlandırmak, hataları azaltmak, hata yapılmasını engellemek, iş güvenliği risklerini azaltmak ve maliyetleri (işçilik,hammadde,enerji,sarf malzeme vb.) düşürmek için ürünün tasarım aşamasında uygulanan mühendislik çalışmalarıdır. Hedef, bu bakış açısıyla her ürünün bir önceki üründen daha iyi olmasını sağlamaktır.

Eşzamanlı Mühendislik, giderek karmaşıklaşan ürünlerde DFM çalışmalarının etkinliğini ve verimliliğini artırmasının yanında ürün tasarım süresinin kısaltılması, müşteri istek ve beklentilerinin tamamen karşılanması için tüm departmanları sistematik bir uyum ve iletişim içinde çalıştıran bir sistem mühendisliği çalışmasıdır.

Maliyet, kalite ve neredeyse takip ettiğiniz tüm KPI’larınızda sürekli bir iyileşme hedefliyorsanız DFM ve Eşzamanlı Mühendislik çalışmaları ile ürün tasarım standartlarını sürekli geliştirmelisiniz. Aksi takdirde üretime yeni giren bir ürün tüm KPI’larınızı olumsuz etkileyerek maliyetlerinizi yükseltir ve sizleri başarız gösterebilir.