akis-haritalama

Değer Akış Haritalama Nedir?

Değer akış haritalama(Value Stream Mapping) işin içeriğini çok doğru ve açık anlatan bir ifade ile isimlendirilmiştir. Bir haritalama tekniğidir, değerin akışını; bir ürünün hammaddesinin fabrikaya girişinden veya bir hastanın hastaneye gelişinden, müşteriye ürün ulaşana veya hasta sağlığına kavuşana kadar geçtiği tüm süreçleri haritalar. Bir haritaya baktığınızda amacınız aradığınızı bulmaktır, değer akış haritasına bakınca sürecin içinde yapılan ancak sürece değer katmayan faaliyetleri çok net bir şekilde bulur ve görürsünüz. Görmeyi öğretir.
Değer akış haritalama ile mevcut durumunuzu(Current State) çizdiğinizde, ilk aşama iyileştirme konularını belirlemek ve gelecek durum(Future State) haritasını çizmektir. Artık gelecek ile mevcudun arasındaki fark işletmeniz için iyileştirme konularıdır.
Değer akış haritalama belli periyotlarda güncellenmeli ve sürekli yeni gelecek durum haritaları çizilmelidir. Daha da ileriyi planlamak için ise Değer Akış Dizayn(Value Stream Design) çalışmaları ile geleceği fabrikası hayal edilir ve haritalandırılır. Bu bir anlamda gelecek stratejinizin haritaya dökülmüş halidir.

Ne İşe Yarar?

İsrafları ve iyileştirme noktalarını herkesin birlikte görebileceği bir platform olarak en başta öğreticidir ve yol göstericidir. İyileştirme faaliyetlerinin önceliklendirilmesine ışık tutar ve değerin arttırılması için ana yönlendiricidir.

Kaizen Atölyesi | Değer Akış Haritalama Desteği

  • Değer akış haritalama ve görmeyi öğrenmek eğitimin verilmesi
  • Değer akış haritasının çizilmesi
  • İyileştirme konularının tespiti ve uygulama desteği
  • Değer Akış Haritalama Şunlarla da İlişkili:

    Ayrıca Bakınız:

    • Akış İyileştirme ile ilgili makalelere göz atın.