montaj-hatlarinda-kayip-azaltma

Montaj Hattı Üretkenlik Yönetimi Nedir?

Montaj hattı dengeleme, üretim hızının yüksek olduğu bir sistemde iş istasyonları oluşturularak bunların arasındaki genel dengenin yaratılmasını amaçlayan bir sitemdir. Sürekli üretim yapılan bir çalışma ortamında sistemin yerleşim planında dengeleme problemleri ile karşılaşılır. Özellikle montaj hatlarında işlem sayısının fazla olması ve üretim hızının yüksekliği bu dengenin kurulmasını zorlaştırmaktadır. İş istasyonları arasındaki işlem zamanı farklarının minimum düzeyde olması gerekir. Montaj hattında farazi olarak oluşturulacak değişik kombinasyonlar ile varılan sonuçları karşılaştırmalı, kaybın en az olduğu seçeneği sayısal olarak da teyit edebildiğimiz bir denge oluşturmalıyız.

Ne İşe Yarar?

Montaj hatlarının asıl gayesi her istasyona eşit iş yükü dağıtmaktır. Çünkü iş yükü değişkenliği hat verimliliğini düşürür. Bir montaj hattının kurulmasında ulaşılması gereken amaçlar şunlardır: 
 • Düzenli bir malzeme akışı oluşturulur.
 • İş gücü ve ekipman kapasiteleri maksimum düzeyde kullanılır.
 • İşlem süreleri kısalır.
 • Montaj hattı üzerinde minimum iş istasyonuna ulaşılır.
 • İstasyonlar arası atıl süre minimize edilir. Ve giderilemeyen atıl süre eşit olarak istasyonlara paylaştırılır.
 • Maliyet optimizasyonu sağlanır.

Kaizen Atölyesi | Montaj Hattı Üretkenlik Yönetimi Desteği

 • Hat denge ve montaj hattı kayıp analizi yapılması
 • Zaman ve hareket etüdü eğitimi ve uygulamaları
 • Hat verimiliğini arttırma önerilerinin oluşturulması
 • Montaj Hattı Yönetimi Şunlarla da İlişkili:

  Ayrıca Bakınız:

  • Montaj Hattı Üretkenlik Yönetimi ile ilgili makalelere göz atın.