Erken Ekipman Yönetimi Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Erken Ekipman Yönetimi, üretim sahası ile ilgili her türlü makine-ekipmanın üretim, satınalma, kurulum ve işletme aşamalarının TPM felsefesine uygun olarak planlanmasını ve yönetilebilmesini hedefler. EEY kısaca şunu hedefler; Ekipmanı minimum sürede, minimum kurulum maliyet ve maksimum OEE ile devreye alırken, güvenilirliğini maksimum, işletme ve bakım ihtiyaçlarının minimum olarak gerçekleştir, kısaca “kullanıcı dostu” bir ekipman satın al!
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Yeni makina/ekipman tedarik projeleri için planlama, uygulama ve devreye almaya yönelik pratik uygulama ve test yöntemleri geliştirir ve yöntemleri Operasyonel Mükemmellik kazanımları ile sürekli iyileştirme çalışmaları yapar. 
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye TPM, Yalın Üretim Teknikleri Bilgisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri
 • İçerik

  • Erken Ekipman Yönetimi Nedir?
  • Geleneksel Ekipman Temini ile Erken Ekipman Yönetimi Arasındaki Farklar
  • Kavramlar
   • Yaşam Boyu Maliyet Kavramı (Life Cycle Cost)
   • MP Arşiv
  • Ekipman Temin Yönetim Süreç Belirleme Çalışması
  • Ekipman Temin Yönetiminin 6 Adımı & Tasarım Gözden Geçirme
   • Plan
   • Dizayn
   • Sipariş & Satınalma
   • Kurulum
   • Test
   • Seri Üretim
  • Vaka Çalışmaları
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün