Yerinde Kalite Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Yerinde kalite yaklaşımı, iş akışı boyunca ortaya çıkan kalitesizliklerin müşteriye ulaşmadan, ortaya çıktığı yerde çözülmesi, bir sonraki prosese iletilmemesi ve hatanın tekrarlanmaması için gerekli geçici ve kalıcı önlemleri alarak bir daha olmamasını sağlamaya çalışan bir bilinç oluşturma yaklaşımıdır.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcılar;  Kalitenin kontrol edilen değil üretilen bir değer olduğunu, işletmelerde her prosesin birbirinin tedarikçisi/müşterisi olduğu bilincine ulaşarak, kendi işletmelerinde yerinde kalite yaklaşımını uygulayabileceklerdir.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye Yalın Üretim/TPM Bilgisi, Temel Seviye Kaizen Bilgisi, Temel seviye görsel fabrika bilgisi
 • Hedef Grup

  • İşletme Sahipleri, Yöneticiler, Mühendisler
 • İçerik

  • Yalın üretimde kalitenin yeri
  • Yerinde kalite yaklaşımı
  • Kalitesizliğin yönetilmesi
   • Kalitesizliğin akıtılmaması
   • PUKÖ ve etkin çözüm sağlama
   • Etkin haberleşme yöntemleri
  • İlk seferde doğru üretim
  • Standartlaşan süreçler
   • Ayarların doğrulanması
   • Proses yeterliliklerinin ölçülmesi
  • Hatasızlaştırma yaklaşımı
  • Kalitenin sahada yönetilmesi
  • 8D yaklaşımı
  • Takip, geri bildirim ve süreklilik sağlama
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün