Kobetsu Kaizen (Odaklanılmış İyileştirme) Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir. Kaizen, mevcut durumla yetinmemeyi, problemleri ve olası sorunları görmeyi öğretir. Kobetsu Kaizen ise, belirlenen konular üzerinde yürütülen sistematik ve adımsal problem çözme faaliyetleridir.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; İsraf(muda) kavramı ile tanışarak, görmeyi öğrenmeye başlayacak ve kayıplara karşı sistematik iyileştirme yöntemlerini öğrenecektir. Ayrıca Kaizen felsefesini öğrenmeye başlayacaktır. 
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye Yalın Üretim/TPM Bilgisi, Temel Seviye Problem Çözme Teknikleri Bilgisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri ,Teknisyenler, Operatörler
 • İçerik

  • Kaizen Yaklaşımı
  • 16 Büyük Kayıp ve 7 İsraf(Muda)
  • PUKÖ Döngüsü(PDCA Cycle)
  • 10 Adım Kobetsu Kaizen Metodu
  • Öneri Yönetimi ve Kaizen İlişkisi
  • Kaizen Yönetim Dinamikleri
  • Kaizen Kültürü için Tavsiyeler
  • Vaka Çalışmaları
 • Eğitim Süresi

  • 2 Gün