FMEA Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) disiplinin ilk uygulanışı 1960’ların ortalarında uçak sanayinin gelişme yıllarına rastlamaktadır. FMEA yöntemi ile parça, ürün ya da süreçlerin tasarım, gelişim ve çalışma aşamalarında oluşabilecek hata türlerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve önlem alınmasının sağlanması hedeflenir.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) yöntemini kullanarak ürün-süreç tasarım ve geliştirme çalışmalarında meydana gelebilecek potansiyel hataları ön görmeye çalışarak daha sonra yapılması krize veya yüksek maliyetlere yol açabilecek değişiklikleri önceden görmeyi öğrenecek ve düzeltici önleyici faaliyetler planlayacaktır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Yerinde Kalite Eğitimi , Problem Çözme Teknikleri Becerisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri
 • İçerik

  • FMEA nedir
  • FMEA’nın tarihçesi
  • Amacı ve kullanım alanları
  • Potansiyel hata modu nedir? Nasıl belirlenir?
  • FMEA’nın başlatılması, sonlandırılması
  • FMEA türleri
   • Tasarım FMEA(DFMEA)
   • Proses FMEA(PFMEA)
   • Sistem FMEA(SFMEA)
  • FMEA uygulamaları, Takibi ve Yönetilmesi
  • Vaka çalışması
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün