Yaratıcı Problem Çözme Yöntemleri (TRIZ) Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • TRIZ, problemleri farklı düşünme yolları ile çözmeye yönelik geliştirilmiş ve normal problem çözme tekniklerine başka bir açı katarak çözüm yaratma metodudur. Klasikleşmiş metotların dışında TRIZ, biraz daha açık ve geniş düşünmeyi teşvik eden ve yaratıcılığı ön plana çıkaran bir yöntemdir.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Problemleri çözmek için yaratıcı sorgulamalar yaparak, problemlere başka bir açıdan bakmayı öğreneceklerdir. Ayrıca yaratıcılık ve inovasyon bakış açısıyla problemlere geniş açıdan bakma yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Problem Çözme Teknikleri, Temel seviyede Kaizen Bilgisi
 • Hedef Grup

  • İşletme Sahipleri, Yöneticiler, Mühendisler
 • İçerik

  • TRIZ nedir
   • Problem çözmede TRIZ
   • Yaratıcılıkta TRIZ
  • İyileştirme/geliştirme seviyeleri
  • TPM ve Yalın üretim ile TRIZ ilişkisi
  • TRIZ yönetiminin paradigmaları
   • Çelişkiler
   • İdeallik
   • Fonksiyonellik
   • Kaynak kullanımı
  • Çelişkiler matrisi
  • TRIZ’in 40 prensibi
  • TRIZ ve İnovasyon
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün