Smed Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Yalın üretim sistemlerinde stokların azaltılması, sürekli akışın sağlanması, küçük partilerle üretimin gerçekleştirilebilmesi son derece önemlidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için aşılması gereken engeller, yüksek model,kalıp, ürün ayar/değişim süreleridir. SMED, İngilizce `Single Minute Exchange of Dies´ cümlesinin kısaltması olarak kullanılan ve tek rakamlı dakikalarda (0-9) kalıp-model değişimi yapmayı amaçlayan yalın bir tekniktir. SMED tekniği sayesinde verimlilik artar, daha küçük sayılarda ve daha sık üretim yapmak mümkün olur, akış hızlanır, sürekli akış sağlanır, müşterinin istediği ürünü istediği zaman üretmek mümkün olur.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Model ve ürün geçişlerinde kaybedilen zaman ve işçiliği en aza indirebilecek SMED metoduna ait yol haritası ve araçların kullanımı ile kayıpları minimum seviyeye indirecek bakış açısına ve uygulama tekniklerine sahip olacaktır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye TPM ve Yalın Üretim Teknikleri Bilgisi, Temel Seviye Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri Bilgisi, Temel 5S Bilgisi
 • Hedef Grup

  • Yöneticiler, Mühendisler, Saha Yöneticileri, Teknisyen ve Operatörler
 • İçerik

  • Smed Nedir?
  • Smed’in Tarihçesi
  • Smed’in Aşamaları
  • Hazırlık
  • Mevcut Durum Analizi
  • İç-Dış Setup Kavramları
   • Adım: İç-Dış Setupların Dış Setup’a Dönüştürülmesi
   • Adım: İç Setup’ların Dış Setup’a Dönüştürülmesi
   • Adım: İç ve Dış Setup’ların İyileştirilmesi
  • Vaka Çalışması
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün