TPM Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Bir işletmenin temel faaliyetini; ürettiği ürün veya hizmeti, hammadde girişinden, sevkiyata kadar ulaştıran süreci yönetmek olarak tanımlayabiliriz.  En önemli unsurlardan biri üretimin istenilen kalitede, zamanda ve maliyette gerçekleşmesidir. 1971 yılında, bir bakım yaklaşımı ile yola çıkan TPM, beklenmedik duruşları azaltan, kaynağında kaliteyi sağlayan, makinalarda yüksek üretkenlik(OEE) seviyelerine ulaşmayı sağlayan, tüm dünyada bir çok işletmede uygulanan, bir yönetim metodolojisi haline gelmiştir. TPM’in en kuvvetli yanı, saha çalışanlarını oyuna dahil ederek, makine operatörünü otonom yönetime ulaştırmaya çalışmaktır.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; TPM’in bir firmada kurulumundan, işletilmesine ve başarılı olabilmesi için kritik faktörlere kadar tüm sürece genel hakimiyet sağlayacaktır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • Temel Seviye TPM, Yalın Üretim, Operasyonel Mükemmellik Bilgisi
 • Hedef Grup

  • İşletme Sahipleri, Yöneticiler, Mühendisler
 • İçerik

  • TPM Genel Bakış
  • TPM Tarihçesi
  • 16 Büyük Kayıp ve OEE
  • TPM Çalışma Komiteleri
   • Kobetsu Kaizen(Odaklanmış İyileştirme)
   • Jishu Hozen(Otonom Bakım)
   • Keikaku Hozen(Planlı Bakım)
   • Early Management(Erken Yönetim)
   • Quality Hozen(Kalite Bakım)
   • Traning&Education(Eğitim&Öğretim)
   • Office TPM(Ofis TPM)
   • Safety/Health/Environment(Sağlık/Emniyet/Çevre)
  • Vaka çalışmaları
  • 12 Adımda TPM Kurulumu
 • Eğitim Süresi

  • 2 Gün