Yalın Düşünce / Yalın Üretim Eğitimi

 • Eğitim Tanımı

  • Yalın düşünce, TPS (Toyota Production System) ile tüm dünyaya yayılmış, israflardan arındırılmış süreçleri hedef alan bir yaklaşım tarzıdır. Bu yaklaşım tarzı ile değerin üretim/servis süreci boyunca kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılması sağlanır ve tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki israfların yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması hedeflenir.
 • Beklenen Fayda

  • Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; Yalın düşünme ve iş yapış biçimi hakkında bilgi sahibi olmakla beraber, temel yalın kavramlarını ve temel yalın tekniklerini giriş seviyesinde öğrenmiş, hangi aracı nerede kullanacağına dair fikir sahibi olacaktır.
 • Gerekli Ön Bilgi

  • -
 • Hedef Grup

  • İşletme Sahipleri, Yöneticiler, Mühendisler, Grup Liderleri/Vardiya Amirleri, Ustalar, Teknisyenler
 • İçerik

  • Yalın düşüncenin doğuşu
  • Yalın düşüncenin temel ilkeleri
  • Kitle üretimi ve yalınlaşma ihtiyacı
  • Değer ve israfın ayırt edilmesi
  • Süreçleri sorgulamak
  • Yalın akışın sağlanması
  • Kazanımlar
  • Yalın Üretim ‘in Özellikleri
  • Diğer Sistem Yaklaşımları ile ilişkisi
  • Yalın şirket modeli
  • Yalın dönüşümün başarı faktörleri
  • Çalışanlara yaklaşım
  • Yalın kültür oluşturma
  • Vaka çalışmaları
 • Eğitim Süresi

  • 1 Gün